6 NİSAN YDS
SONUÇLARI AÇIKLANDI.

 
YDS KURSLARI
AYRINTILI TANITIM

YDS
İNTERNET (ONLİNE) KURSLARI
AYRINTILI TANITIM
 
 

YDS ÇALIŞMA PLANI
DOSYAMIZ YAYINDA

 

10 YENİ DOSYA!

YDS’yi tanımak için, sanal âemde dolaşan ve başı sonu
belli olmayan laf kalabalığından fazlasına ihtiyacınız varsa, bademci.com size iyi bir fırsat sunuyor:

2 ANA BAŞLIKTA YDS’Yİ TANITAN 10 YENİ DOSYA!

YDS sınavını başarmak sizin için önem taşıyorsa,
aşağıdaki dosyaları dikkatle inceleyiniz.

 
YDS KURSLARINDA
SORUNLAR, ÇÖZÜMLER
 
1. DOSYA:
YDS Kurs Seçiminin Öncesi ve Sonrası
(Bir YDS Kursundan ve Adayından Beklenenler,
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

..
Sorun 8: Sınıftaki bazı arkadaşlar benden daha az çalışıp deneme sınavlarından daha yüksek puan alabiliyor. Onların puanlarında gözüm yok, ama niye olsun? Ben niye yapamıyorum?
Çözüm 8: Çoktan seçmeli sınavlar bazen notu adaletsiz bir şekilde dağıtır. Klasik sınav mantığıyla yetişmiş bir öğrenci olarak siz, bilgiyi sindirebilmek ve beceriye (puana) dönüştürebilmek için X sayıda örneğe ve tekrara ihtiyaç duyarsınız. Çoktan seçmeli sınav mantığını iyi kavramış başka bir aday ise, daha az çalışmayla daha yüksek notlar elde edebilir.
Bir senaryo: Bir bademci.com yapımı olan “Kahpe YDS” filminde siz, telaşla ve heyecanla tek tek her sorunun cevabını bulmaya çalışan, fakir bir fabrika işçisinin zor koşullarda okutmaya çalıştığı biricik kızını canlandırıyorsunuz. Hafiften rakibiniz olan, zengin fabrikatörün oğlu, o kör olasıca diğer aday ise sakin bir şekilde zorlu soruları geçiyor ve sadece bilgi dağarcığında karşılığı olan kolay sorulara cevap vererek sınavı sizden çok daha hızlı ve rahat koşullarda, haince tamamlıyor. Bu senaryoya göre zengin fabrikatörün oğlu geçiyor, siz ne yazık ki çakıyorsunuz! Herhalde bu durumu kabul etmeyecek ve senaryonun tekrar yazılmasını isteyeceksiniz...

 
2. DOSYA:
YDS Online Kurs Seçiminin Öncesi ve Sonrası
(Gerçek (Yüz Yüze) ve Sanal (Online) YDS Kursları Arasındaki Farklar, Karşılaşılan Teknik
Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

...
Sorun 7: Bazı online YDS kurslarında dersler iki dönem izlenebiliyor. Bir dönemin ücretini ödeyip iki dönem ders izleyebilmek çok avantajlı bir durum ve açıkçası tercihimi etkiliyor.
...
Bir sorun, iki çözüm: Siz sınavı iki dönemde mi başarmak istiyorsunuz? Eğer düzeyiniz yetersiz ve bu işe ayırabileceğiniz vakit darsa, o zaman hedefinizi iki döneme yaymanızı saygıyla karşılarız. Ancak aynı dersleri iki kez dinlemek zorunda kalacağınız ve aynı soruları tekrar çözeceğiniz için, bu, sizde bir bıkkınlığa neden olabilir. Bazen ekonomik açıdan avantajlı görünen bir eğitim sistemi, insan psikolojisine uymadığı için dezavantaj yaratabilir. Taze bir başlangıç yapmak, yeni kaynaklardan çalışmak ve yeni sorular çözmek insanda daima farklı bir heyecan uyandırır...

 
 
YDS'DE SORUNLAR, ÇÖZÜMLER
 
1. DOSYA:
YDS İçin Gereken Asgari İngilizce Düzeyi, YDS'de Hedef Puan ve Çalışma Materyaliyle İlgili
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 
2. DOSYA:
YDS Çalışma Yöntemi ile İlgili
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(YDS Gramer ve Paragraf Sorularıyla Nasıl Baş Edilir?)

...
Bir vaka çalışması: Bir YDS paragrafını BÖL-PARÇALA-YÖNET sistemiyle çözmeye çalıştığımızı düşünelim. Ve bu paragrafın ilk bölümünde, yeni bir teknolojinin artılarından kesin (somut) örneklerle söz edildiğini varsayalım. İkinci bölümde ise, düşünülüyor, tahmin ediliyor vb. bazı soyut ifadeler kullanılarak aynı teknolojinin eksi yönleri tartışılmış olsun. Şimdi sorulara geçelim:

Birinci bölümde teknolojinin artılarından kesin (somut) örneklerle söz edilmişti. Paragrafın bu bölümüne atıfta bulunan, ancak olumlu ifadeler içermesine rağmen bunun kesin (somut) olmadığını belirten (it is thought that this technology is useful, it is assumed that the new technology will bring happiness vs.) seçenekler elenir...

 

3. DOSYA:
YDS'de Çıkan Kelimelerin Çeşitliliği Nedeniyle Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sorun 3: Ben tıp doktoruyum. YDS’de karşıma örneğin, Rembrandt resim sanatıyla ilgili bir paragraf çıkarsa, bana ter basıyor. Ben ne anlarım Rembrandt’ın sanatından?
Çözüm 3: ...YDS dâhil hiçbir genel İngilizce sınavı, bir adayın resim sanatı hakkındaki bilgisini sınamaz, sınayamaz. Sadece “gözünü korkutur”. Dilerseniz, bu korkunun nasıl yenilebileceğini açıklamaya çalışalım...
...Önemli olan bu terminoloji içerisinden asıl sınanmak istenen temel kelimeleri bulmaktır. Çünkü çok sayıda soru bu kelimelerden hareketle çözülür. Ya da çok sayıda YDS paragrafı bu kelimelerin bilinmesi sayesinde kavranır ve gizli kalmış ayrıntıları fark edilir.
...
Bir bilgi notu: Bir hekim olarak, ÜDS Sağlık Bilimleri Sınavının tekrar uygulanması herhalde sizi mutlu ederdi. Ancak bunu arzu ederken o sınavdaki 65 ve üstü ortalama başarı oranının %15 olduğunu ya bilmiyor ya da unutuyorsunuz. Madem sadece sağlık terminolojisi ile ÜDS’yi geçmek mümkündü, o zaman her 100 sağlık bilimleri adayından 85’i neden 65 puan barajının altında kalıyordu?...

 

4. DOSYA:
YDS Deneme Sınavlarıyla İlgili
Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

5. DOSYA:
YDS Sınav Salonlarında Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri

...Her sınav salonunda dikkatinizin dağılmasına neden olabilecek bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yakınınızdaki herhangi bir adayın farkında olmadan ritmik bir şekilde ayağını sallaması bile sizi gerginleştirebilir. Tam bu noktada, sesi duydukça daha çok gerginleşmek yerine, o esnada cevaplamaya çalıştığınız zor bir sorunun, dış etkenlere karşı savunmanızı zayıflatmış olabileceğini düşününüz. Ortalama bir aday düzeyinin üzerindeki bir soru ile uğraşıyorsa, direncinin düşmesi ve tahammül sınırlarının zorlanması beklenen bir sonuçtur...

 

6. DOSYA:
YDS Sınav Sonuçları Açıklandıktan Sonra Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Öneriler
i

...
Sorun 3: Devam ettiğim YDS kursundaki hocamızın öğrettiği hiçbir şey sınavda çıkmadı. YDS’deki sorular, bizim çözdüğümüz sorulardan farklıydı. Taktikler işe yaramadı.
Çözüm 3: ...Başarısızlığın yükünü başkasının sırtına yıkmak kolay, fakat onu üstlenebilmek ve kendinden bir parça olarak kabul edip nedenlerini araştırmak zahmetli bir iştir. Ancak ödülü de bir o kadar büyük olur!...

Sınav salonunda size verilen YDS kitapçığında, iyi olduğunuz soru türlerinden cevaplamaya başlarsınız. Ama bu bölümleri zorlu hazırlamışlarsa (ki bunu sık yaparlar), ardı ardına darbeler yersiniz. Çünkü güvendiğiniz dağlara (örneğin iyi yapabildiğiniz çeviri, gramer, uymayanı at vs. tür sorulara) kar yağmaktadır. 5-10 sorudan sonra moraliniz çöker. Bir an önce diğer bölümlere geçmeniz gerektiğini bilirsiniz. Lakin eliniz bir türlü o sorulara gitmez. İyi bir gününüzde olsanız belki de rahatlıkla yapabileceğiniz o soruları, artık ne görecek ne de çözecek haliniz kalmıştır.

Bu girdabın içine düşmüşseniz, kursta size öğretilen soru çözüm teknikleri de işe yaramaz. Çünkü o esnada siz soruları değil, sorular sizi çözüyordur. Bir kitapçık, 50-60 gram ağırlığında bir kâğıt tomarı size dünyayı dar ediyordur.

 

7. DOSYA:
YDS, IELTS ya da TOEFL Seçiminde Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 
8. DOSYA:
ÖSYM ve YDS
(ÖSYM'nin İngilizce Sınavlarındaki 40 Yıllık Geçmişi, YDS'nin TOEFL ya da IELTS Benzeri Bir Sınava Dönüştürülmesi İhtimali)

...
Sorun 2: ÖSYM’nin tarafını tuttuğunuz anlaşıldı. Pekiyi, eğer YDS TOEFL ya da IELTS benzeri bir sınava dönüştürülürse, o zaman ne yaparız?
Çözüm 2: ...ÖSYM bu sistem değişikliğini, 2006 yılında, o zamanki başkan Prof. Ünal Yarımağan döneminde denemiş ve kurumun kendisine ait olan binalarında TOEFL benzeri bir sınav gerçekleştirmişti. Aynen TOEFL’da olduğu gibi adaylar sınava randevu ile çağrılmış, ancak bu bir pilot uygulama olduğu için, sınava sadece talepte bulunan (bir bakıma gönüllü olan) görece az sayıda aday katılmıştı. Uygulamada yaşanan zorluklar ve belki de başarı yüzdesinin çok düşük olması nedeniyle, bu sınav daha sonra sessizce yürürlükten kaldırılmıştı.